ilmu

Kami menerangkan apa itu pengetahuan, elemen apa yang memungkinkan dan jenis apa yang wujud. Juga, teori pengetahuan.

Pengetahuan merangkumi pelbagai maklumat, kemahiran dan pengetahuan.

Apakah pengetahuan?

Sangat sukar untuk mentakrifkan pengetahuan atau menetapkan had konsepnya. Kebanyakan pendekatan kepada apa itu, sentiasa bergantung pada perspektif falsafah dan teori yang dimiliki seseorang, kerana terdapat pengetahuan yang berkaitan dengan semua cabang pengetahuan manusia, dan juga kepada semua bidang pengalaman.

Malah pengetahuan itu sendiri berfungsi sebagai subjek kajian: cabang falsafah yang mempelajarinya dikenali sebagai Teori pengetahuan.

Lazimnya, kita memahami melalui pengetahuan proses mental, budaya dan juga emosi, yang melaluinya realiti dicerminkan dan dihasilkan semula dalam terfikir, daripada pelbagai jenis pengalaman, penaakulan Y pembelajaran. Konsep ini mungkin termasuk satu atau lebih elemen berikut:

 • Fakta atau maklumat yang dipelajari oleh seseorang dan difahami melalui pengalaman, yang pendidikan, refleksi teori atau eksperimen.
 • Keseluruhan kandungan intelek dan pengetahuan yang ada mengenai bidang tertentu realiti.
 • Keakraban dan kesedaran yang diperolehi mengenai sesuatu kejadian, setelah mengalaminya.
 • Semua yang boleh difikirkan menggunakan soalan "bagaimana?", "Bila?", "Di mana?" dan kerana?".

Unsur pengetahuan

Empat elemen pengetahuan biasanya diiktiraf, iaitu elemen yang campur tangan dalam pemerolehan atau perumusan apa-apa jenis pengetahuan:

 • Subjek. Semua ilmu diperolehi oleh subjek, iaitu sebahagian daripada beban mental atau intelek seseorang individu.
 • Objek. Objek adalah semua unsur realiti yang boleh dikenali, yang berfungsi subjek untuk membentuk pengetahuan, iaitu merumus idea, memahami perhubungan, membuat pemikiran. Subjek sahaja, terasing daripada segala-galanya dan semua orang, tidak boleh memperoleh pengetahuan.
 • Operasi kognitif. Ia adalah proses neurofisiologi yang kompleks, yang membolehkan untuk mewujudkan pemikiran subjek di sekeliling objek, iaitu, ia membolehkan interaksi antara subjek dan objek dan rumusan intelektualnya dalam pengetahuan.
 • Fikir. Pemikiran sukar untuk ditakrifkan, tetapi dalam bidang ini kita boleh memahaminya sebagai "jejak" psikik yang ditinggalkan oleh proses kognitif pada subjek berkenaan pengalamannya dengan objek itu. Ia adalah perwakilan mental objek, dimasukkan dalam rangkaian hubungan mental dan yang membolehkan kewujudan pengetahuan seperti itu.

Jenis ilmu

Pengetahuan empirikal diperoleh melalui hubungan langsung dengan dunia.

Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan pengetahuan, mengikut bidang pengetahuan khusus anda (contohnya: pengetahuan perubatan, bahan kimia, biologi, ahli matematik, artistik, dsb.), atau sifatnya dan cara ia diperoleh. Menurut yang terakhir, kami akan mempunyai:

 • Pengetahuan teori. Mereka yang datang daripada tafsiran realiti atau daripada pengalaman pihak ketiga, iaitu, secara tidak langsung, atau melalui pengantaraan konsep seperti buku, dokumen, filem, penjelasan, dsb. Daripada jenis ini ialah pengetahuan sains, falsafah dan juga kepercayaan keagamaan.
 • Wawasan empirikal. Ia adalah mengenai perkara yang kami perolehi secara langsung, daripada pengalaman kami Alam semesta dan kenangan yang kita tinggalkan tentang dia.Jenis pengetahuan ini membentuk rangka kerja asas "peraturan" tentang cara dunia beroperasi, yang dalam beberapa kes boleh menjadi tidak boleh dipindah milik, seperti spatial, abstrak dan pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi.
 • Pengetahuan praktikal. Ini adalah yang membolehkan untuk mendapatkan penghujung atau melakukan tindakan tertentu, atau yang berfungsi untuk memodelkan kelakuan. Ia biasanya dipelajari secara tiruan atau secara teori, tetapi hanya boleh benar-benar digabungkan apabila ia dipraktikkan. Ia adalah kes pengetahuan teknikal, beretika atau ahli politik.

Akhirnya, seseorang juga boleh bercakap tentang pengetahuan formal: mereka yang datang dari kursus institusi mengajar, seperti sekolah, universiti, dsb.; dan pengetahuan tidak formal: mereka yang diperolehi dengan cepat, dalam kehidupan, tanpa melibatkan dinamik pengajaran tertentu.

Teori pengetahuan

Teori Pengetahuan adalah salah satu cabang falsafah, yang memberi tumpuan kepada kajian pengetahuan manusia, dalam pengertian yang berbeza. Bergantung kepada perspektif akademik kajian, Teori Pengetahuan boleh dianggap sebagai a sinonim gnoseologi atau epistemologi.

Dalam kes pertama, sifat pengetahuan dipelajari: asal-usulnya, hadnya, dsb.; manakala dalam kes kedua, keadaan sejarah, psikologi atau sosiologi yang mentakrifkan memperoleh pengetahuan dikaji, serta strategi digunakan untuk mengesahkan pengetahuan atau, sebaliknya, untuk membatalkannya.

Masyarakat berpengetahuan

Istilah "Masyarakat Pengetahuan" timbul daripada kesan budaya yang luar biasa yang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam budaya manusia kontemporari, yang dirumuskan oleh Peter Drucker dari Austria.

Masyarakat Berpengetahuan adalah mereka yang menggabungkan ICT dan semua potensi hiperkomunikatifnya kepada kehidupan seharian perhubungan sosial, budaya dan ekonominya masyarakat. Ini memudahkan skim baharu bagi komunikasi jumlah, yang mengatasi halangan cuaca dan juga angkasa lepas.

Walau bagaimanapun, istilah ini tidak boleh dikelirukan dengan istilah Masyarakat Maklumat, kerana yang terakhir hanyalah alat pengetahuan, terdiri daripada fakta dan peristiwa. Dengan kata lain, ia tidak semestinya meliputi tafsiran dan pemahaman maklumat oleh pihak orang.

Masyarakat maklumat hanyalah satu yang membenarkan pertukaran maklumat, manakala masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat yang menggunakan maklumat untuk mengubah realiti sosial, ekonomi dan budayanya dalam mengejar model pembangunan mampan.

Pengurusan pengetahuan

Konsep ini berasal dari bahasa Inggeris Pengurusan pengetahuan, dan digunakan setiap hari di dunia perniagaan Y organisasi. Pengurusan pengetahuan difahami sebagai cara khusus untuk mengurus maklumat dan sumber pengetahuan.

Objektifnya adalah supaya pengetahuan khusus dipindahkan ke tempat di mana ia akan digunakan atau dipraktikkan, iaitu, ia tidak kekal hanya di tempat ia dijana.

Perspektif organisasi ini mempunyai kelebihan untuk memahami ilmu sebagai salah satu aset yang paling berharga bagi sesebuah organisasi. Oleh itu, ia mencadangkan penyebarannya sebagai satu cara untuk menggalakkan pembangunan kemahiran perniagaan.

Akibatnya, apabila pengetahuan mengalir, ia menjana baharu struktur mengetahui dan membawa kuasa baharu kepada organisasi. Atas sebab ini, pengetahuan mesti diuruskan berdasarkan arahan taktikal, operasi dan strategik dalam syarikat tertentu.

!-- GDPR -->