ketekalan

Kami menerangkan apa itu keteguhan dalam erti kata yang ketat dan sebagai kebaikan. Selain itu, ciri-ciri rekod sebagai dokumen.

Orang yang konsisten berjaya mengatasi kesukaran.

Apakah keteguhan?

Dua makna yang berbeza bagi perkataan keteguhan perlu dilakukan, masing-masing mengikut ukurannya, dengan makna kata kerja constar, sinonim untuk terdiri, yang definisi pertamanya menurut Akademi Diraja Sepanyol adalah "dikatakan tentang satu perkara: benar atau nyata."

Hubungan antara keteguhan dan constar ini kembali kepada asal kedua-dua perkataan, iaitu perkataan Latin Saya akan terdiri, dibentuk oleh awalan dengan- ("Kesatuan") dan kata kerja merenung ("Ditahan atau ditempatkan di suatu tempat"). Jadi rasa keteguhan yang asal ada kaitan dengan imobilitas, kekal tidak berubah, di tempat yang sama, sama ada nyata atau kiasan.

Sehingga pada dasarnya yang tercatat adalah yang tetap sama seperti dirinya, yang tidak diubah sesuka hati siapapun, yaitu yang tetap, yang artinya tetap. Keteguhan mempunyai kaitan dengan apa yang tidak mengubah haluan, dengan apa yang benar kepada dirinya sendiri dan oleh itu, dalam erti kata kiasan, adalah benar, ia benar, ia nyata dan nyata.

Oleh itu, datanglah dua makna tepat yang kita berikan kepada perkataan keteguhan, dan yang akan kita lihat secara berasingan.

Rekod sebagai bukti atau dokumen

Dalam kehidupan seharian, kita sering menerima rekod, iaitu, dokumen pelbagai jenis yang mengambil dengan pasti, nyata dan benar, beberapa transaksi atau prosedur yang telah kita jalankan. Ini kerana, sejak ia ditulis, maklumat itu tidak boleh diubah sesuka hati, dan dokumen itu kemudiannya merupakan cerminan daripada kebenaran daripada apa yang telah berlaku.

Oleh itu, dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat di mana kami telah memohon permintaan, sebagai contoh, adalah bukti, tetapi begitu juga invois yang mereka berikan kepada kami semasa kami membuat pembelian, dan kami akan perlukan kemudian sekiranya produk kami rosak atau memerlukan sebarang perubahan: invois itu menyatakan bahawa kami bercakap benar tentang pembelian itu.

Dalam pengertian ini, kita akan sering bercakap tentang sijil pendaftaran, sijil pembelian, sijil pemprosesan, sijil penghantaran, dan sebagainya.

Keteguhan sebagai kebajikan individu

Sebaliknya, keteguhan adalah kebajikan gigih dalam cuba mencapai a Tujuan, a objektif atau peranan yang mereka inginkan. Oleh itu, seseorang yang gigih tidak berehat, tidak mengubah haluan dan tidak berhenti mencuba sehingga akhirnya, dia berjaya. Tunjukkan tekad komitmen, kepastian.

Konsistensi sangat dihargai dalam diri individu, kerana ia sering menjadi jaminan kejayaan. Bukan kerana orang yang berterusan tidak tersandung, atau tidak menghadapi halangan, tetapi kerana keupayaan mereka untuk kekal di lorong yang sama, tanpa mengubah matlamat, akhirnya menjadikan mereka mengatasi semua kesukaran dan mencapai apa yang mereka telah mulakan untuk lakukan.

Lawan orang yang tetap, dalam pengertian ini, adalah orang yang berubah-ubah, iaitu, tidak stabil, berubah-ubah, tidak pasti, tidak konsisten.

!-- GDPR -->