budaya

Budaya

2022

Kami menerangkan apa itu budaya dan jenis budaya yang wujud. Di samping itu, ciri-cirinya, unsur-unsur budaya dan contoh.

Kepercayaan adalah elemen asas dalam budaya.

Apakah budaya?

Budaya ialah himpunan unsur dan ciri sesuatu yang tertentu masyarakat manusia. Ia merangkumi aspek seperti adat resam, tradisi, norma dan cara kumpulan berfikir tentang dirinya, berkomunikasi dan membina a masyarakat.

Perkataan "budaya" adalah istilah luas yang berasal dari perkataan Latin kultus, pula berasal daripada colere, iaitu "jaga ladang dan lembu", yang pada masa kini dikenali sebagai "bercucuk tanam". Pemikir Rom Cicero (abad pertama SM) menggunakan istilah ini budaya animi ("Memupuk semangat") untuk merujuk secara metafora kepada kerja membuat kebijaksanaan manusia berkembang.

Budaya merangkumi aspek seperti agama, yang akhlak, yang Seni, yang protokol, yang undang-undang, yang sejarah dan juga ekonomi daripada kumpulan tertentu. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada manifestasi yang berbeza dari manusia dan, menurut beberapa definisi, semua yang dicipta oleh manusia adalah budaya.

Ciri-ciri budaya

Beberapa ciri budaya ialah:

 • Ia menggunakan ciptaan dan pengeluaran manusia.
 • Ia dijana dan dikongsi oleh sekumpulan masyarakat, mengikut aspek geografi, sosial atau ekonomi.
 • Ia dinamik, jadi ia berubah dan bermutasi mengikut keperluan kumpulan.
 • Ia adalah pelbagai, tidak ada budaya universal tunggal, tetapi terdapat banyak jenis budaya mengikut kriteria yang berbeza.
 • Ia dipelajari oleh ahli kumpulan.
 • Ia menggunakan kedua-dua unsur material dan bukan material.
 • Ia diturunkan dari generasi ke generasi.

Unsur budaya

Adat istiadat adalah sebahagian daripada budaya.

Setiap budaya terdiri daripada enam elemen asas:

 • Nilai. Mereka adalah kriteria yang menentukan apa yang diingini dalam masyarakat. Nilai-nilai ini membimbing tingkah laku individu budaya tertentu dan merupakan asas norma.
 • Peraturan dan sekatan. Ia adalah peraturan di mana syarikat ditadbir, sama ada secara eksplisit (perundangan), protokol atau subjektif. Terdapat banyak jenis piawaian (seperti sah, keagamaan atau akhlak) dan, dalam banyak kes, ketidakpatuhan adalah alasan untuk dikenakan sekatan.
 • Kepercayaan Ia adalah set idea yang dikongsi oleh ahli sesuatu budaya tentang manusia, tujuannya dan Alam semesta. Kepercayaan ini biasanya membimbing tindakan individu.
 • Simbol. Ia adalah lambang, bentuk atau tanda yang mengandungi makna dalam budaya dan yang mewakili model kehidupannya, kepercayaannya, adat resamnya dan tradisi nenek moyangnya.
 • Bahasa. Ia adalah kod kongsi yang membolehkan individu berkomunikasi melalui bercakap, badan atau daripada menulis.
 • Teknologi. Adakah pengetahuan yang digunakan dalam disiplin untuk menambah baik prosedur atau pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Revolusi teknologi yang hebat membawa perubahan budaya yang mendalam.

Jenis-jenis budaya

Budaya boleh dibahagikan berdasarkan akar agama mereka.

Budaya boleh dikelaskan mengikut kriteria yang berbeza. Beberapa adalah:

Mengikut aspek sosioekonomi:

 • Budaya elit. Ia adalah satu yang dikekalkan dari bidang kuasa tertinggi dalam masyarakat.
 • Budaya popular. Ia adalah set manifestasi dan unsur budaya yang tipikal bagi sesuatu kaum.
 • Budaya massa. Ia terdiri daripada aset budaya yang dipersembahkan oleh alat komunikasi yang masif dan diakses oleh sebahagian besar daripada penduduk.

Mengikut penggunaan tulisan:

 • Budaya lisan atau grafik. Mereka adalah mereka yang tidak tahu menulis dan menggunakan bentuk lisan untuk menghantar dan mengekalkan tradisi mereka.
 • Budaya celik huruf. Mereka adalah mereka yang timbul selepas penciptaan penulisan dan yang menggunakan alat ini untuk menghantar ciri-ciri budaya mereka dari generasi ke generasi.

Menurut agama:

 • Budaya teistik. Mereka adalah mereka yang percaya kepada ketuhanan yang lebih tinggi dan biasanya: ahli tauhid (apabila mereka percaya kepada satu ketuhanan) atau orang musyrik (apabila mereka percaya kepada lebih daripada satu ketuhanan).
 • Budaya bukan teistik. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan yang unggul, sebaliknya memberi kuasa kepada kuasa-kuasa lain, seperti kuasa-kuasa alam semula jadi.

Mengikut cara pengeluaran:

 • Budaya nomad. Mereka adalah mereka yang tidak menetap secara tetap di tempat geografi, tetapi memindahkan penempatan mereka mengikut ketersediaan makanan atau kerja.
 • Budaya bandar. Mereka adalah mereka yang dibangunkan di bandar-bandar dan mereka cenderung mengasaskan ekonomi mereka pada aktiviti seperti perdagangan dan perkhidmatan. Penduduknya berkongsi sifat dan gaya hidup.
 • Budaya luar bandar. Mereka adalah budaya jenis sedentari yang menetap di dalamnya zon luar bandar dan asas ekonomi mereka kepada aktiviti seperti berkebun dan juga penternakan lembu. Kumpulan ini berkongsi tradisi, adat dan sifat mereka sendiri.

Mengikut taburan geopolitik:

 • Budaya global. Ia adalah salah satu yang berlaku dalam ruang geografi yang sangat luas dan istilah itu sering digunakan dalam kategori ini: Budaya Barat, yang dikongsi oleh negara dan kumpulan di Hemisfera Barat; dan budaya timur, yang dikongsi oleh negara-negara yang terletak di hemisfera timur.
 • Budaya serantau. Ia adalah budaya yang dikongsi oleh negara-negara yang membentuk rantau dan yang mempunyai ciri-ciri yang sama, seperti Amerika Latin.
 • Budaya kebangsaan. Ia adalah satu yang berkembang dalam keadaan tertentu keadaan, di mana penduduknya berkongsi nilai dan simbol.
 • Budaya tempatan Ia adalah satu yang berkembang di bahagian wilayah yang lebih kecil, di mana individu berkongsi sifat dan adat.

Kepentingan budaya dan kepelbagaian budaya

Budaya dicipta oleh manusia dan terdapat dalam kumpulan sosial, sehingga semua individu terpengaruh dan tercabar olehnya. Budaya adalah penting kerana ia membawa identiti kepada manusia dan semangat kekitaan. Melaluinya individu itu mengekspresikan dirinya, menggabungkan gaya hidup, berkongsi dan berhubung dengan rakan sebayanya.

Budaya merangkumi aset ketara dan tidak ketara, iaitu ciptaan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan terkandung dalam bentuk seni, seperti muzik, seni, sastera, yang menari, yang seni bina, yang gastronomi, antara lain-lain lagi.

Terdapat budaya yang berbeza dengan ciri tersendiri di semua rantau di dunia dan ini dikenali sebagai kepelbagaian budaya. Hubungan dan kewujudan bersama yang harmoni antara budaya berbeza yang berkongsi masa atau ruang adalah penting, kerana ia menjana pertukaran cara hidup dan ciptaan yang membawa kepada pengayaan masyarakat yang berbeza.

Warisan budaya

Warisan budaya terdiri daripada semua aset yang dicipta oleh manusia sepanjang sejarah, yang, kerana kepentingan atau pengaruhnya, berusaha untuk dipelihara supaya ia dapat dihargai oleh generasi akan datang.

Set aset yang membentuk warisan biasanya disenaraikan oleh UNESCO (Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu), yang merupakan organisasi yang mewujudkan asas untuk penjagaan dan perlindungan warisan. Warisan biasanya merangkumi kedua-dua barangan material, seperti bangunan, perkakas, kraf dan karya seni, serta barangan tidak ketara, seperti perayaan, ritual, muzik, antara lain.

Pemuliharaan warisan budaya kemanusiaan adalah penting untuk menjaga ciptaan manusia yang relevan dan yang diharapkan untuk dihayati dan dikaji oleh generasi seterusnya.

Contoh budaya

Beberapa contoh budaya ialah:

 • Budaya Cina. Ia adalah budaya China, sebuah negara Asia dan salah satu negara tertua di Bumi. Ia dicirikan oleh ciri-cirinya sendiri seperti gastronominya, pendirian falsafahnya, dan Bahasa dan agama mereka.
 • budaya Eropah. Ia adalah budaya yang mengenal pasti nilai-nilai rantau Eropah. Pada zaman dahulu istilah ini digunakan kerana Eropah ia berfungsi sebagai pusat budaya, teknologi dan komersial dunia purba.
 • Budaya pra-Columbus. Ia adalah set tamadun Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus dan penjajahan Eropah. Sebahagian daripada budaya ini ialah mexicas (Aztec), yang incas, Taino dan Karib.
 • Budaya 2.0. Ia adalah budaya Internet dan daripada rangkaian sosial, dan merangkumi semua interaksi yang berlaku pada platform dan aplikasi maya.
!-- GDPR -->