hierarki

Kami menerangkan apa itu hierarki, asal usulnya dan organisasi hierarki. Di samping itu, hierarki sosial, dalam syarikat dan nilai.

Hierarki ialah cara memahami susunan.

Apakah hierarki?

Hierarki ialah cara organisasi di mana subordinasi elemen berkenaan dengan anak tangga atas digunakan, iaitu, ia adalah struktur di mana setiap elemen adalah bawahan kepada yang sebelumnya. mana-mana struktur yang ditadbir oleh tanggapan hierarki boleh dianggap sebagai organisasi hierarki, sama ada tentera, pengkategorian objek, atau Carta organisasi perniagaan.

Perkataan "hierarki" berasal daripada perkataan Yunani hieros ("Suci" atau "Ilahi") dan arkhei ("Pesanan" atau "perintah"). Dalam erti kata lain, ia pada mulanya difahami sebagai mandat ilahi, iaitu, kuasa yang dijalankan oleh paderi yang menjaga upacara suci agama Yunani kuno.

Walau bagaimanapun, tanggapan hierarki tidak lahir pada masa itu, tetapi terdapat dalam organisasi dan idea manusia sejak awal zaman: ia adalah cara memahami perintah, yang menundukkan beberapa elemen kepada yang lain.

Oleh itu, sebagai contoh, organisasi hierarki telah dipraktikkan semasa membina masyarakat di mana a Ketua, firaun atau majlis orang tua yang dinikmati boleh dan kuasa politik melebihi peneroka yang lain.

Ia juga digunakan apabila mengelaskan bahan yang diketahui, daripada yang paling banyak kepada yang paling tidak tulen, atau apabila mengelaskan haiwan, dalam apa yang kini kita kenali sebagai pokok evolusi spesies. Mungkin kes hierarki yang paling biasa ialah yang timbul dalam keluarga, di mana ibu bapa lebih dahulu dan menjalankan kuasa ke atas anak-anak.

Hari ini, dalam apa jua keadaan, hierarki adalah sebahagian daripada semua bidang kehidupan kita dan sentiasa dipraktikkan, sama ada sebagai susunan semula jadi atau, sebaliknya, sebagai satu bentuk organisasi manusia.

Hierarki nilai

Pada peringkat peribadi, hierarki nilai atau skala nilai ialah klasifikasi kepentingan individu antara yang lebih penting dan kurang penting, mengikut berat yang mereka ada untuk subjektiviti kita. Sebagai contoh, seseorang mungkin menghargai keluarga mereka daripada wang dan masa lapang, manakala yang lain mungkin menganggap wang sebagai perkara yang paling penting dalam hidup mereka.

Setiap hierarki nilai terdiri daripada satu set elemen yang mesti disusun mengikut pertimbangan moral, afektif, intelek mahupun ideologi seseorang atau komuniti. Oleh itu, klasifikasi ditubuhkan mengenai apa yang menjadi keutamaan dan apa yang sekunder, iaitu, perkara apa yang mempunyai hierarki berbanding yang lain.

Hierarki sosial

Hierarki sosial zaman pertengahan jauh lebih tegar berbanding hari ini.

Hierarki sosial ialah satu yang mengatur dan menyusun strata anggota masyarakat. Perintah ini menentukan dan ditentukan oleh tempat yang dimiliki setiap individu dalam proses produktif, atau dalam kuasa politik. Ia boleh menjadi lebih atau kurang tegar, bergantung kepada sama ada ia membenarkan orang bawahan untuk naik ke peranan atasan mereka, atau sama ada ia memahami masyarakat sebagai klasifikasi yang tidak bergerak.

The kelas-kelas sosial Dalam masyarakat perindustrian, sebagai contoh, mereka membentuk susunan hierarki mudah alih, di mana (walaupun sukar) kelas boleh naik (atau turun) ke anak tangga lain, dan terdapat sedikit ruang untuk bergerak. Sebaliknya, masyarakat kelas dan kasta yang wujud semasa zaman pertengahan Eropah sangat berhierarki, membezakan golongan bangsawan daripada rakyat biasa mengikut kelahiran mereka dan tanpa membenarkan mobiliti antara kasta.

Hierarki sosial adalah imanen kepada susunan sosial dan struktur masyarakat, dan kita tidak boleh memikirkan kehidupan tanpanya. Walau bagaimanapun, tidak semestinya daripada satu jenis: mungkin terdapat hierarki yang lebih adil dan egalitarian, atau hierarki kejam dan menegak.

Hierarki dalam syarikat

Sama seperti masyarakat, perniagaan dan organisasi cenderung ditadbir secara dalaman oleh hierarki organisasi, iaitu, oleh struktur yang menubuhkan ketua dan orang bawahan untuk setiap kawasan produktif syarikat. Struktur ini cenderung berbentuk piramid, memperoleh kuasa dan tanggungjawab apabila seseorang itu naik ke puncak, di mana CEO atau pengurus besar.

Oleh itu, tugas dan tanggungjawab diagihkan dengan cara tertentu. Di samping itu, pihak berkuasa dibahagikan supaya, semasa anda naik ke puncak, perspektif syarikat boleh menjadi lebih umum dan kurang tertumpu pada butiran.

Walau bagaimanapun, ini bukan bermakna semua gaya pengurusan dan kepimpinan harus sama. Contohnya, hierarki yang dianggap tidak sama rata atau tidak adil, yang mengasingkan yang berbeza sektor perniagaan atau yang memupuk iklim kerja yang menindas dan polis, akan menjadi faktor yang memudaratkan kesejahteraan organisasi.

Malah, hari ini, banyak syarikat bertaruh pada inovasi dalam hal pengurusan dan hierarki, iaitu dengan struktur lembut dan dinamik yang menggalakkan dialog dan juga rasa kekitaan di pasukan kerja, daripada perasaan bahawa anda akan mengikut perintah seorang mandor yang zalim.

!-- GDPR -->