linguistik

Bahasa

2022

Kami menerangkan apa itu linguistik, objektifnya, bidang pengajian dan bidang kerja ahli bahasa. Juga, linguistik sejarah.

Linguistik mengkaji segala sesuatu yang merujuk kepada bahasa, baik semasa mahupun kuno.

Apa itu linguistik?

Linguistik ialah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Ini membayangkan mengkaji asal usulnya, evolusinya, asasnya dan strukturnya dengan objektif untuk memahami dinamik bahasa hidup (kontemporari) dan bahasa mati (bahasa kuno dari mana ia berasal).

Daripada semua sistem yang dicipta oleh manusia, tiada satu pun yang kompleks, luas dan berkuasa seperti bahasa. Antara yang banyak Sains yang belajar bahasa, menonjol:

 • Filologi. Ia memberi tumpuan kepada kajian sejarah bahasa dan manifestasinya dalam teks bertulis, terutamanya falsafah dan sastera, dan sejak kemunculannya pada abad ke-19.
 • Linguistik. Ia lebih berorientasikan bahasa pertuturan dan cara ia beroperasi pada saat tertentu sejarah (walaupun dia juga mengkaji teks bertulis).

Kedua-dua filologi (lebih tua) dan linguistik (lebih moden) adalah anak perempuan zaman dahulu tatabahasa, ditanam oleh budaya klasik, seperti Greco-Rom.

Walau bagaimanapun, linguistik lahir pada awal abad ke-19, apabila perubahan linguistik dan kemungkinan mengkajinya secara saintifik menjadi jelas. Walaupun begitu, pencapaian terbesar dalam linguistik muncul pada awal abad ke-20, dan merupakan penerbitan Kursus linguistik am oleh ahli bahasa Switzerland Ferdinand de Saussure (1857-1913) pada tahun 1916.

Objektif linguistik

Linguistik adalah kedua-dua disiplin sosial-saintifik dan cabang psikologi. Ini kerana objek kajiannya, bahasa, melibatkan dua jenis proses: satu siri proses mental (pemerolehan bahasa, pelaksanaannya, hubungannya dengan terfikir) dan sosial yang lain (evolusi bahasa, pragmatik, peranannya dalam pembentukan identiti).

Oleh itu, objektif utama linguistik melibatkan perumusan teori umum bahasa semula jadi dan sistem kognitif yang menjadikannya mungkin. Sudah tentu, setiap cabang linguistik mempunyai objektifnya sendiri, dirangka dalam ini Tujuan umum daripada disiplin.

Bidang linguistik

Dalam semantik dan pragmatik, linguistik mengkaji makna dan makna perkataan.

Kajian linguistik boleh dibahagikan kepada satu set bidang atau tahap, bergantung pada aspek khusus bahasa yang menjadi minat eksklusif anda:

 • Fonetik dan fonologi. Dia minat bunyi daripada bahasa lisan, iaitu, kedua-duanya melalui pancaran fizikal setiap bunyi yang diartikulasikan (seperti konfigurasi alat pertuturan tubuh manusia), kepada imej akustik yang terbentuk dalam fikiran kita dan yang kita kaitkan dengan rujukan tertentu .
 • Morfosintaks. Kesatuan morfologi dan sintaks, bidang ini mementingkan pemahaman tentang dinamik pembentukan perkataan (bagaimana kepingan penting yang menyusunnya disatukan, bagaimana ia diubah suai untuk mendapatkan makna baharu) dan dinamik pembentukan kata solat (Bagaimana perkataan itu disusun dan bagaimana ia dikaitkan bergantung pada peranan ayatnya).
 • Semantik dan pragmatik. Bidang ini memberi tumpuan kepada makna perkataan dan cara pergaulannya, pinjaman makna dan dinamik lain yang melibatkan leksikon, bersama unsur-unsur ekstralinguistik yang mempengaruhi makna tersebut, mengiringinya untuk memodulasinya, mencadangkan makna lain, dsb.

Bidang kerja ahli bahasa

Linguistik menawarkan para profesionalnya pelbagai pendekatan untuk kajian bahasa, antaranya yang berikut menonjol:

 • Linguistik teori. Beliau mencerminkan sifat bahasa dari sudut falsafah, abstrak dan umum, selalunya dekat dengan falsafah bahasa, untuk cuba merumuskan pendekatan teori yang sah.
 • Linguistik Gunaan. Ia memberi tumpuan kepada aspek bahasa yang lebih ketara, seperti dinamik pemerolehannya (terapi pertuturan), mengajar bahasa, atau peranan mereka dalam masyarakat (sosiolinguistik).
 • Linguistik perbandingan. Ia terdiri daripada perbandingan bentuk penggunaan bahasa antara dua wilayah, masyarakat atau tradisi manusia, untuk mencari persamaan dan perbezaan yang sedia ada.
 • Linguistik segerak. Kaji fungsi bahasa pada masa tertentu dalam sejarah, tanpa berminat dengan asal usul atau masa depannya. Ia biasanya pendekatan yang paling deskriptif dan selalunya terhad kepada komuniti pengguna bahasa tertentu.
 • Linguistik diakronik. Ia mengkaji fungsi bahasa yang difahami sebagai evolusi sejarah, iaitu, mengekalkan perspektif masa lalu, masa kini dan masa depan untuk memahami perubahan yang dialami dan yang mungkin dialami.
 • Linguistik komputasi. Ia berkaitan dengan aspek bahasa yang boleh diwarisi oleh sistem komputer kepada kecerdasan buatan, iaitu, ia berkaitan dengan bahasa sibernetik.

Linguistik Gunaan

Linguistik gunaan adalah bidang linguistik yang menggunakan disiplin saintifik lain, iaitu, ia pada asasnya adalah antara disiplin, kerana ia berminat dalam aspek sosial yang berkaitan dengan fungsi bahasa.

Perkembangannya sebagai disiplin linguistik berlaku pada abad ke-20, terutamanya di negara-negara berbahasa Anglo-Saxon dan di Eropah. Ia berkisar tentang pengajaran bahasa Inggeris; tetapi dari tahun 1950-an dan seterusnya, ia mengambil pendekatan yang lebih berkaitan pendidikan, yang psikologi, yang antropologi, yang pedagogi dan juga sosiologi.

Ia mempunyai banyak pendekatan, yang boleh disusun ke dalam bidang tindakan utama berikut:

 • Pemerolehan bahasa. Kaji bagaimana individu memperoleh bahasa ibunda mereka dan berapa banyak bahasa itu semula jadi kepada spesies kita dan berapa banyak pengaruh bahasa tersebut budaya.
 • Pengajaran bahasa. Ia mengkaji proses pemahaman dan penggunaan bahasa baru oleh individu yang telah dikurniakan identiti linguistik.
 • Masalah-masalah yang komunikasi. Ia mengkaji cara bahasa beroperasi dalam persekitaran sosial tertentu: ekonomi, undang-undang, politik, dll.

Linguistik sejarah

Linguistik sejarah atau diakronik ialah linguistik yang memahami bahasa sebagai buah daripada proses perubahan sejarah yang berterusan, yang masih berjalan.

Ia memerlukan pemahaman tentang masa lalu bahasa itu untuk memberi penerangan tentang masa kini dan masa depan. Paksi tematik utamanya ialah perubahan linguistik dan untuk ini adalah perkara biasa bahawa ia juga pergi ke bidang pengetahuan lain, seperti sejarah, yang arkeologi ombak genetik.

!-- GDPR -->