nilai

nilai.

2022

Kami menerangkan apa itu nilai, untuk apa nilai itu dan contoh. Juga, apakah antinilai dan nilai syarikat.

Nilai berfungsi sebagai panduan dalam tindakan individu dan kolektif.

Apakah nilai?

Nilai adalahkualiti atau kebajikan yang mempunyai subjek. Dia yang bertindak berdasarkan nilai, bertindak secara adil dan positif untuk dirinya dan untuk alam sekitar.

Nilai mempunyai konotasi positif dan membimbing tindakan individu atau kumpulan kerana ia menentukan cara orang dia berhubung dengan dirinya sendiri, dengan pihak ketiga, dan dengan persekitaran. Antara nilai yang paling cemerlang ialah tanggungjawab, yang Keadilan, yang kesetiaan dan juga kedamaian.

Terdapat pelbagai jenis nilai yang berkaitan dengan pelbagai aspek manusia, banyak sifat semula jadi manusia yang boleh diamalkan sehingga menjadi. tabiat. Selain itu Nilai sejagat (yang bertujuan untuk dihormati oleh semua), setiap individu mempunyai skala nilai mereka sendiri, kerana oleh mereka personaliti atau pengalaman hidup mungkin cenderung untuk mencari atau bertindak berdasarkan nilai tertentu.

Nilai untuk apa?

Masyarakat mempunyai nilai yang berbeza.

Nilai berfungsi sebagai panduan dalam tindakan individu dan kumpulan dalam sesebuah masyarakat. Mereka menggalakkan tindakan positif untuk penambahbaikan dalaman setiap orang dan kewujudan bersama dan keharmonian sosial, jadi adalah disyorkan bahawa mereka diterapkan dari awal kanak-kanak, di rumah dan di sekolah, untuk membesarkan kanak-kanak perempuan dan lelaki menghormati nilai-nilai asas.

Nilai ditakrifkan sebagai sejarah, iaitu asal usulnya berkaitan dengan konteks sosial dan budaya, yang secara langsung mempengaruhi konsep dan pembentukannya. Dengan cara ini,masyarakat Mereka mempunyai nilai yang berbeza tentang cara bertindak, tingkah laku, moral dankewujudan bersama.

Pada masa yang sama perbezaan ini berlaku, terdapat juga banyak nilai yang disebut "universal", yang diharapkan dapat dihormati oleh semua manusia, seperti nilai keamanan,perpaduan, yangtoleransi dan juga saya hormat.

Jenis-jenis sekuriti

Nilai yang berbeza dikelaskan mengikut kriteria tertentu dalam:

 • Nilai peribadi.Mereka adalah orang-orang yang membimbing tindakan seseorang dalam merekakehidupan. Banyak kali, mereka datang dari pengalaman langsung yang dimiliki setiap individu. Contohnya: kesetiaan.
 • Nilai sosiobudaya. Mereka adalah kanun umum yang berfungsi dalam a masyarakat dan membimbing tingkah laku ahlinya. Ia mesti diambil kira bahawa pelbagai nilai wujud bersama dalam masyarakat tertentu dan detik sejarah. Contohnya: perpaduan.
 • Nilai kekeluargaan. Mereka adalah mereka yang berkembang dalam keluarga tertentu dan biasanya disebarkan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh: ketabahan.
 • Nilai material. Mereka didepositkan pada objek dan barang yang digunakan olehmanusia untuk terus hidup. Contohnya: pakaian.
 • Nilai intelek. Mereka adalah mereka yang memperkasakan individu dari bidang pengetahuan. Contohnya: kebijaksanaan.
 • Nilai kerohanian. Mereka adalah mereka yang berdasarkan aspek yang tidak material dan merujuk kepada kepentingan yang diberikan oleh subjek kepada aspek seperti ekspresi seni atau keagamaan. Contohnya: iman.
 • Nilai profesional. Mereka adalah yang dijalankan dalam konteks kerja. Sebagai contoh: ketepatan masa.
 • Nilai politik. Mereka adalah mereka yang berkaitan dengan bidang politik. Sebagai contoh: kejujuran.
 • Nilai-nilai murni. Adakahtingkah laku bahawa masyarakat menerima dan memahami bahawa mereka adalah penting untuk mengekalkan ketenteraman sosial. Contohnya: keadilan.

Contoh nilai

Beberapa nilai yang paling representatif ialah:

 • Tanggungjawab. Keupayaan untuk memenuhi dan menghormati kewajipan, perjanjian atau janji.
 • saya hormat. Keupayaan untuk menerima maruah makhluk asing.
 • Keadilan. Keupayaan untuk memberi setiap satu haknya.
 • Kejujuran. Keupayaan untuk berkelakuan dan bertindak balas dengan jujur ​​dan adil.
 • Syukur. Keupayaan untuk mengenali faedah yang diterima.
 • Ketabahan. Keupayaan untuk meneruskan pekerjaan walaupun keletihan atau kegagalan.
 • Empati. Keupayaan untuk mengenali dan menerima emosi dan perasaan orang lain.
 • Kesetiaan. Keupayaan untuk menepati janji dan kekal teguh dalam perhubungan.
 • Kesetiaan. Keupayaan untuk kekal setia kepada prinsip, orang atau sebab.
 • Kesabaran. Keupayaan untuk menghadapi kemunduran dengan integriti.
 • Toleransi. Kebolehan menerima pendapat atau pandangan orang lain.
 • Ikhlas. Kebolehan berkata dan bertindak mengikut apa yang dipercayai dan difikirkan.
 • Berhemah. Keupayaan untuk bertindak dengan adil, kesepaduan dan kesederhanaan.

Nilai dan antinilai

Lawan nilai adalah anti-nilai, kerana yang terakhir adalah sikap negatif yang bertentangan dengan beberapa nilai kerana ia menggalakkan tindakan yang tidak sesuai atau berbahaya.

Walaupun nilai secara positif membimbing tindakan seseorang individu, anti-nilai bertentangan dengan apa yang baik untuk seseorang atau masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa contoh anti-nilai adalah: tidak bertanggungjawab, sikap tidak bertoleransi, ketidaksabaran, ketidakadilan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ketidakselarasan, mementingkan diri, antara lain.

Nilai sesebuah syarikat

Nilai syarikat ialah kualiti yang mewakili a organisasi dan bahawa ia diminta agar mereka membimbing tindakan semua ahlinya.

setiap satu perniagaan anda mesti menentukan nilai mereka kerana, bersama-sama dengan misi dan visi, merupakan bahagian yang amat diperlukan dalam identiti korporat. Nilai-nilai ini biasanya ditubuhkan dari asal-usul institusi (walaupun ia boleh dikemas kini) dan mesti dicerminkan dalam semua tindakan yang dijalankan oleh syarikat.

Adalah penting bahawa semua ahli syarikat, serta pelanggan dan pembekal, mengetahui identiti korporat dan nilai yang menetapkan hala tuju organisasi.

Beberapa nilai tempat kerja ialah: kerja berpasukan, ketepatan masa, rasa hormat, ketelusan dan tanggungjawab.

!-- GDPR -->