tanggungjawab

nilai.

2022

Kami menerangkan apa itu tanggungjawab dan bagaimana nilai ini. Juga, tanggungjawab anak, tanggungjawab korporat dan banyak lagi.

Tanggungjawab adalah sifat yang ada pada setiap makhluk yang mempunyai kebebasan.

Apakah liabiliti?

Tanggungjawab ialah kualiti individu yang memenuhi kewajipan atau janjinya dan menanggung akibat daripada tindakannya, apabila dia melaksanakannya secara sedar dan sengaja.

Ialah kebajikan yang biasanya dianggap sebagai salah satu prinsip manusia yang paling penting, yang boleh didapati dalam hampir semua bidang, sama ada keluarga, politik, undang-undang, antara lain.

Istilah "tanggungjawab" juga digunakan untuk situasi di mana satu atau lebih individu mesti bertindak balas atau mengambil alih sesuatu situasi, sesuatu atau seseorang. Contohnya: Juan bertanggungjawab membawa model-model untuk persembahan lisan petang ini.

Lihat juga:Komitmen

Nilai tanggungjawab

Tanggungjawab dianggap a nilai kemanusiaan. Melaluinya, individu secara sedar membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap akibat yang mungkin timbul daripada mereka.

Nilai ini juga membayangkan komitmen untuk memenuhi perjanjian, janji dan kewajipan. Orang yang bertanggungjawab ialah orang yang menepati apa yang dijanjikannya dan setia kepada kewajipannya.

Tanggungjawab dinyatakan dalam banyak bidang. Contohnya: Seorang pelajar bertanggungjawab semasa belajar untuk peperiksaan, ibu bapa bertanggungjawab ketika menjaga anaknya.

Walaupun ia biasanya merupakan ciri personaliti, tanggungjawab boleh diusahakan dan digabungkan sebagai tabiat. Ia dikaitkan dengan orang lain nilai dan kualiti seperti kejujuran, yang Keadilan, yang komitmen dan juga Kebebasan. Ia adalah nilai yang membolehkan penyatuan warganegara komited dan masyarakat lebih adil dan teratur.

Jenis-jenis tanggungjawab

Tanggungjawab boleh nyata dalam pelbagai bidang di mana individu bertindak, beberapa jenis tanggungjawab adalah:

 • Tanggungjawab sosial. Komitmen yang ada pada setiap individu terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.
 • liabiliti sivil. Tanggungjawab individu untuk membayar pampasan kepada orang lain untuk kerosakan yang disebabkan secara tidak sengaja atau sengaja.
 • Tanggungjawab alam sekitar. Komitmen setiap individu terhadapnya persekitaran yang mengelilingi dia dan alam semula jadi.
 • Tanggungjawab moral. Komitmen seseorang individu untuk bertindak balas terhadap perbuatan peribadi dan menerima hukuman, penalti atau pengiktirafan yang mereka bawa.
 • Tanggungjawab buruh. Komitmen bahawa setiap majikan menganggap untuk menjamin keadaan kerja yang optimum kepada pekerja bertanggungjawab.
 • Liabiliti jenayah. Tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seseorang individu dalam menghadapi tindakan yang boleh dihukum oleh undang-undang.

Tanggungjawab anak-anak

Tanggungjawab merupakan nilai yang mesti diterapkan dalam diri semua warga negara kerana ia meningkatkan hubungan sesama manusia dan menyumbang kepada keharmonian dalam sesebuah masyarakat.

Bergantung pada peringkat kehidupan individu, mereka akan memikul tanggungjawab yang bertindak balas terhadap keupayaan mereka untuk menghadapi masalah, keadaan atau keputusan. Apabila bercakap tentang tanggungjawab kanak-kanak, adalah penting bahawa ciri-ciri mereka sendiri diambil kira, hak mereka dihormati dan tanggungjawab dikaitkan dengan mereka yang boleh mereka pikul dan tunaikan.

Beberapa tanggungjawab penting untuk diterapkan kepada kanak-kanak adalah:

 • Menjaga alam sekitar.
 • Kepentingan menghadiri sekolah.
 • Penjagaan Kesihatan.
 • Menghormati orang lain.
 • Menjaga harta sendiri dan harta orang lain.
 • Menunaikan tugas sekolah.
 • Menunaikan beberapa kerja rumah.
 • Kepentingan kebersihan mulut.
 • Kepentingan menepati janji dan komitmen.
 • Menghormati pendapat yang berbeza.

Tanggungjawab sosial korporat

Setiap syarikat mesti menjaga keadaan kerja pekerja.

Dalam bidang perniagaan, kita bercakap tentang tanggungjawab sosial korporat atau korporat apabilaperniagaan atau organisasi mereka secara sukarela dan aktif menyumbang kepada peningkatan alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Tanggungjawab sosial korporat termasuk tindakan yang cuba menyumbang kepada persekitaran dan persekitaran di mana organisasi beroperasi. Ia biasanya termasuk projek atau kempen untuk menyumbang kepada penjagaan alam sekitar dan kumpulan sosial tertentu.

Beberapa contoh ialah:

Tanggungjawab dan kebebasan

Nilai tanggungjawab berkait rapat dengan konsep kebebasan, kerana bertindak dengan kebebasan semestinya menyiratkan bertanggungjawab terhadap akibat daripada tindakan. Individu mesti mengetahui dan mengambil kira kesan perbuatan peribadi terhadap dirinya dan persekitarannya.

Sebaliknya, tanggungjawab sentiasa melibatkan tindakan bebas dan sedar seseorang individu.

!-- GDPR -->