kata sendi penerang

Bahasa

2022

Kami menerangkan apa itu kata hubung penerang, fungsinya dan contoh dalam ayat. Juga, kata hubung koordinat yang lain.

Kata hubung penerang menyatukan unsur-unsur yang saling menjelaskan.

Apakah kata sendi penerang?

Dalam tatabahasa Y sintaks, Ia dikenali sebagai kata hubung disjungtif atau pautan disjungtif kepada kata hubung koordinat tertentu, iaitu kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih unsur sintaksis dalam cara yang tidak berhierarki dan boleh ditukar ganti.

Kata hubung penjelasan menghubungkan dua unsur yang mempunyai makna dan/atau makna yang sama tetapi bentuk yang berbeza, dan pengulangan atau pengulangannya memenuhi tugas untuk menjelaskan dengan lebih baik apa yang dimaksudkan, atau menjelaskan beberapa perincian mesej yang dihantar.

Umumnya, kata hubung penerangan diletakkan di antara koma, mengikut cara subseksyen, dan ada yang menganggapnya sebagai kes dijungtif atau kopulatif tertentu. Mereka adalah contoh kata hubung penjelasan: "iaitu," "ini," "itu," "sebaliknya," dan seterusnya.

Contoh kata sendi penerang

Berikut adalah contoh ayat dengan kata hubung penerang:

 • Ibu saya melukis, iaitu, dia berdedikasi untuk melukis.
 • Saya mempunyai rakan pendatang, iaitu mereka dilahirkan di negara lain.
 • Kerajaan memilih untuk menaikkan cukai, iaitu untuk meningkatkan cukai.
 • Saya akan membeli saham, iaitu untuk melaburkan modal saya.
 • Kami memerlukan lebih ramai juruaudit, iaitu lebih banyak kawalan ke atas kewangan.
 • Kakak ni perangai teruk iaitu mudah marah.
 • Masalahnya telah hilang, atau lebih tepat lagi, kami menyelesaikannya.

Kata hubung koordinat yang lain

Selain daripada kata sendi penerang, terdapat jenis kata hubung koordinat berikut:

 • Kata sendi kopulatif, yang menghubungkan dua atau lebih istilah daripada perhubungan penambahan atau pengumpulan. Contohnya: “Saya lapar dan tiada makanan” atau “Saya tidak membeli buku, buku nota, atau pensel”.
 • Kata hubung dijungtif, yang memperkenalkan hubungan pengecualian bersama, iaitu, pilihan antara satu dan yang lain, antara elemen yang dikaitkan. Contohnya: "Adakah anda mahu memesan pizza atau kami memasak sendiri?"
 • Kata hubung buruk, yang memperkenalkan perhubungan pertentangan atau konflik total atau separa antara elemen yang dikaitkan. Contohnya: "Sekarang musim panas, tetapi ia sejuk."
 • Kata sendi edaran, yang mengedarkan makna khusus antara istilah yang dipautkan. Contohnya: "Saya suka makan sushi, sama ada untuk makan tengah hari, sama ada untuk makan malam."
!-- GDPR -->